Colony Collapse

Ask me anythingSubmitMeMy artNext pageArchive

If you don’t stand for something, you’ll fall for anything.

(Source: a-torvs)

0

Тя/Той или с по-известното име - Помитащият всичко вътре в нас, ураган.

Кой ти даде правото ? 
Кой безсърдечен нещастник ти даде правото ? 
Кой ти даде правото да влезеш с гръм и трясък в главата ми или по-точно в ума ми? 
Да надраскаш стените, да разкъсаш пода, да се пуснеш надолу и да се хванеш за очите.
Да ги откъснеш, за да може да се приземиш на езика ми. 
Да го отрежеш и да свлечеш с него по гърлото ми дълбаейки с нокти канали запълващи се мигновено от бурна река кръв. 
Да се строполиш върху реброто ми чупейки го. 
Да го забиеш в сърцето ми и накрая като глутница освирепели вълци над плячката си, разкъса сърцето ми с остри зъби и погълна всяко парченце с удоволствие, докато не остана една черна дупка, КОЙ? 
Е, като се замислиш разбрах вече кой е безсърдечния нещастник.

- нещичко от мен, да споделя какво ми е. :)

"Home isn’t a place. It’s you."

- (via lei-uhhh)

(Source: m-e-ghan, via hpldg)

leagueoflegends:

League of Teaser Art

(via supernaturalgirl666)

vintage-old-hollywood:

James Dean

(via indigo--faerie)

"

MUSIC ASKS

1: A song you like with a color in the title
2: A song you like with a number in the title
3: A song that reminds you of summertime
4: A song that reminds you of someone you would rather forget about
5: A song that needs to be played LOUD
6: A song that makes you want to dance
7: A song to drive to
8: A song about drugs or alcohol
9: A song that makes you happy
10: A song that makes you sad
11: A song that you never get tired of
12: A song from your preteen years
13: One of your favorite 80’s songs
14: A song that you would love played at your wedding
15: A song that is a cover by another artist
16: One of your favorite classical songs
17: A song that would sing a duet with on karaoke
18: A song from the year that you were born
19: A song that makes you think about life
20: A song that has many meanings to you
21: A favorite song with a person’s name in the title
22: A song that moves you forward
23: A song that you think everybody should listen to
24: A song by a band you wish were still together
25: A song by an artist no longer living
26: A song that makes you want to fall in love
27: A song that breaks your heart
28: A song by an artist with a voice that you love
29: A song that you remember from your childhood
30: A song that reminds you of yourself

Seriously do this … or I will just do it myself…

"

- (via december-boy)

(Source: candyqueenbitch, via indigo--faerie)

geraldinesy:

When you read a book you remember your life

For Weekend magazine Essay section. ©geraldinesy2014 published.